Algemene Voorwaarden Loopschool Kralingen

Deelname aan een hardloopcursus of hardlooptraining van Loopschool Kralingen geschiedt op eigen risico. De trainers of organisatie van de Loopschool Kralingen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of andere (letsel)schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de trainers en de organisatie van Loopschool Kralingen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Loopschool Kralingen georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is intensief en blessuregevoelig en is niet geschikt voor iedereen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien je met gezondheidsklachten kampt of met overgewicht, of indien je andere redenen hebt om te twijfelen aan jouw geschiktheid voor het hardlopen, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts. Ook wanneer je lange tijd niet aan sport hebt gedaan raden wij je sterk aan eerst advies in te winnen voor je aan hardlopen begint. Hardlopen is niet de meest geschikte sport om mee te 'starten'. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn soms beter geschikt. Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om - na beoordeling - ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Het cursusgeld of lidmaatschapsgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus of de training door Loopschool Kralingen te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd door Loopschool Kralingen ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus of trainingen. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% aan administratiekosten. Cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. Inschrijfgeld of lidmaatschapsgeld kunnen niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn. Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgen de deelnemers het volledige cursusgeld of lidmaatschapsgeld terug. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Loopschool en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond trainingen/wedstrijden gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. 

Bij gevaarlijke en/of extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld onweer of storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel) kan een training worden afgelast. Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om de cursus door een andere trainer te laten geven dan vooraf werd aangegeven.