Algemene Voorwaarden Loopschool Kralingen

Deelname aan een hardloopcursus of hardlooptraining van Loopschool Kralingen geschiedt op eigen risico. Een trainer of de organisatie van Loopschool Kralingen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor blessures of andere (letsel)schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of wedstrijd. Hardloopadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook zijn de trainers en de organisatie van Loopschool Kralingen niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Loopschool Kralingen georganiseerde activiteiten.

Hardlopen is een intensieve en blessuregevoelige sport en is niet geschikt voor iedereen. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of training. Bij sterk overgewicht of bij gezondheidsklachten raden wij je aan om advies in te winnen bij een arts alvorens je met hardlopen begint.

Wij adviseren iedere deelnemer om zich sportmedisch te laten keuren.
Dit kan bij het onderstaand adres:
Sportgeneeskunde Rotterdam, Jan Leentvaarlaan 37-47, 3065 DC Rotterdam.
Tel: 010-3042080

Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om - na beoordeling - ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Het cursusgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus door Loopschool Kralingen te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd door Loopschool Kralingen ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus. Cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. Inschrijfgeld kan niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus. Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om een cursus bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht.
Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgen de deelnemers het volledige cursusgeld terug.

De contributie wordt voor de eerste van de maand afgeschreven middels een automatische incasso. Je kunt je lidmaatschap via e-mail beëindigen. Wil je het lidmaatschap opzeggen, geef dit dan uiterlijk voor de 15e van de maand aan ons door.

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Loopschool en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond trainingen/wedstrijden gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. 
( Uiteraard kan op verzoek een foto verwijderd worden, wij zullen de foto zo spoedig mogelijk verwijderen)

Bij gevaarlijke en/of extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld onweer of storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. 

Loopschool Kralingen behoudt zich het recht voor om de cursus door een andere trainer te laten geven dan vooraf werd aangegeven.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.